POLÍTICA DE PRIVACITAT


Mitjançant aquest text, s'informa als usuaris del web www.garatgevacarisses.com les condicions generals que la regeixen per a la seva utilització i consulta. Aquestes suposen per part de l'usuari l'acceptació plena de les condicions exposades en aquest document. El visitant es compromet a utilitzar aquesta web i els serveis que s'ofereixen de conformitat amb la llei, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. L'usuari s'obliga a indemnitzar a Garatge Vacarisses per qualsevol dany o perjudici que es pugui ocasionar per l'ús inadequat d'aquest web, infringint la legalitat vigent.


Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els continguts així com noms, logotips, marques i bases de dades accessibles des de la pàgina Web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines Web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni atorguen cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o bens de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l'empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar copies per l'us personal i exclusiu de l'usuari, els quals s'hauran exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.


Protecció de Dades
Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.
Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per Garatge Vacarisses. L'usuari accepta que les dades personals facilitades poden ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l'empresa.
L'usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Garatge Vacarisses el dret a ometre dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense ometre les altres accions que procedeixen en Dret.
Ocasionalment, Garatge Vacarisses pot enviar un e-mail notificant millores o novetats que es produeixin en aquesta web o en alguna altra web de l'entitat, així com dels serveis que s'ofereixen. En cap cas s'utilitzaran les dades personals per a l'enviament massiu de comunicacions comercials no sol.licitades per l'usuari sense autorització.
Qualsevol usuari inclòs a la base de dades de Garatge Vacarisses pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i cancel.lar les seves dades de caràcter personal enviant un e-mail a info@garatgevacarisses.com.


Llei Aplicable i Fur
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per qualsevol controvèrsia que pugui derivar de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, Garatge Vacarisses i l'usuari, amb renúncia expressa al seu furo se sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

TORNAR ADALT

c/ BERLIN, 9 - Pol. Ind. Can Torrella
08233 - VACARISSES (BARCELONA)
Tel. - Fax 93 828 03 93
gv@garatgevacarisses.com

VEURE CONTACTE

GARATGE VACARISSES S.L. © 2012 DISSENY I CREACIÓ WEB